Palingso(a)p: dit is een auto bedolven met vis

Auto-vis
Vond het incident plaats in Volendam? (meer…)